Child Friendly Cardiff eSurvey: Primary Schools | e-Arolwg Caerdydd sy’n Dda i Blant: Ysgolion Cynradd

What is the Child Friendly Cardiff eSurvey? | Beth yw e-Arolwg Caerdydd sy’n Dda i Blant?

Croeso i e-Arolwg Caerdydd sy’n Dda i Blant. 

 

Welcome to your Child Friendly Cardiff eSurvey.

Mae Cyngor Caerdydd a’i bartneriaid yn gweithio tuag at greu Dinas sy'n Dda i Blant. Rydym yn falch o fod yn gweithio gydag Unicef UK ar y rhaglen gyffrous hon.

 

Cardiff Council and partners are working towards creating a Child Friendly City. We are very pleased to be working with Unicef UK on this exciting programme.

Rydym am roi plant a phobl ifanc wrth galon y ddinas a gwneud hawliau’n realiti i bawb. Mae’r hawl gan blant a phobl ifanc i ddweud eu dweud ar y pethau sy’n bwysig iddynt ac i’w barn gael ei chymryd o ddifrif. 

 

We want to put children and young people at the heart of the city and make rights a reality for all. Children and young people have the right to have a say on things that are important to them and to have their views taken seriously.

Er mwyn gwneud hyn, rydym am i gymaint o blant a phobl ifanc gwblhau’r e-Arolwg Caerdydd sy’n Dda i Blant hwn. Bydd hyn yn ein helpu i ddeall eich barn ac yn helpu i ddylanwadu ar benderfyniadau am le rydych yn byw, y gwasanaethau rydych yn eu defnyddio a datblygu’r ddinas yn y dyfodol. 

 

In order to do this, we want as many children and young people to complete this Child Friendly Cardiff E-Survey. This will help us to understand your views and help influence decisions about where you live, the services that you use and the future development of the city.

Y Cyng. Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd

Rose Melhuish – Dinas sy’n Dda i Blant, Bwrdd Cynghori Plant a Phobl Ifanc (Cadeirydd)

 

Cllr Huw Thomas Leader, Cardiff Council

Rose Melhuish – Child Friendly City, Children and Young People’s Advisory Board (Chair)

Os hoffech gysylltu â ni neu os oes unrhyw gwestiynau gennych am Gaerdydd sy’n Dda i Blant, e-bostiwch caerdyddsynddaiblant@caerdydd.gov.uk   

 

If you would like to contact us or if you have any questions about Child Friendly Cardiff, please email ChildFriendlyCardiff@cardiff.gov.uk

                

If the name of your School starts with A to G | Os yw enw eich ysgol yn dechrau gyda A i G ...

Mae dechrau eich e-Arolwg Caerdydd sy’n Dda i Blant yn hawdd

 

Starting your Child Friendly Cardiff eSurvey is easy

Cliciwch ar enw eich ysgol isod, wedyn dilynwch y cyfarwyddiadau syml i fynd i’ch e-Arolwg. Gallwch ddewis gwneud yr e-Arolwg yn Gymraeg neu yn Saesneg trwy ddewis o’r gwymplen ar ben y dudalen ar ochr dde y sgrin.  Diolch am gymryd rhan!

 

Just click on the name of your school below, then follow the simple instructions to take you to your eSurvey. You can choose whether to access your eSurvey in Welsh or English by selecting from the drop down list in the top right hand corner of the screen. Thanks for taking part!

 

Adamsdown Primary

Albany Primary School

All Saints C/W Primary
Allensbank Primary School
Baden Powell Primary School
Birchgrove Primary School
Bishop Childs C/W Primary
Bryn Celyn Primary School
Bryn Deri Primary
Bryn Hafod Primary School
Christ The King Primary School
Coed Glas CP School
Coryton Primary
Creigiau Primary School
Danescourt Primary
Fairwater Primary School
Gabalfa Primary
Gladstone Primary School
Glan Yr Afon Primary School
Glyncoed Primary
Grangetown Primary School
Greenway Primary School

If the name of your School starts with H to P | Os bydd enw eich ysgol yn dechrau gyda H i P ...

 

Mae dechrau eich e-Arolwg Caerdydd sy’n Dda i Blant yn hawdd

 

Starting your Child Friendly Cardiff eSurvey is easy

Cliciwch ar enw eich ysgol isod, wedyn dilynwch y cyfarwyddiadau syml i fynd i’ch e-Arolwg. Gallwch ddewis gwneud yr e-Arolwg yn Gymraeg neu yn Saesneg trwy ddewis o’r gwymplen ar ben y dudalen ar ochr dde y sgrin.  Diolch am gymryd rhan!

 

Just click on the name of your school below, then follow the simple instructions to take you to your eSurvey. You can choose whether to access your eSurvey in Welsh or English by selecting from the drop down list in the top right hand corner of the screen. Thanks for taking part!

 

Hawthorn Primary

Herbert Thompson Primary
Holy Family RC Primary
Howardian Primary School
Hywel Dda Primary School
Kitchener Primary School
Lakeside Primary School
Lansdowne Primary School
Llandaff City Primary School
Llanedeyrn Primary School
Llanishen Fach Primary School
Llysfaen Primary School
Marlborough Primary
Meadowlane Primary School
Millbank Primary School
Moorland Primary
Mount Stuart Primary School
Ninian Park Primary School
Oakfield Primary School
Pencaerau Primary
Pentrebane Primary School
Pentyrch Primary
Pen-y-Bryn Primary School
Peter Lea Primary School
Pontprennau Primary School

If the name of your School starts with R to S | Os yw enw eich ysgol yn dechrau gyda R i S ...

 

Mae dechrau eich e-Arolwg Caerdydd sy’n Dda i Blant yn hawdd

 

Starting your Child Friendly Cardiff eSurvey is easy

Cliciwch ar enw eich ysgol isod, wedyn dilynwch y cyfarwyddiadau syml i fynd i’ch e-Arolwg. Gallwch ddewis gwneud yr e-Arolwg yn Gymraeg neu yn Saesneg trwy ddewis o’r gwymplen ar ben y dudalen ar ochr dde y sgrin.  Diolch am gymryd rhan!

 

Just click on the name of your school below, then follow the simple instructions to take you to your eSurvey. You can choose whether to access your eSurvey in Welsh or English by selecting from the drop down list in the top right hand corner of the screen. Thanks for taking part!

 

Radnor Primary School
Radyr Primary School
Rhiwbeina Primary School
Rhydypenau Primary School
Roath Park Primary School
Rumney Primary
Severn Primary
Springwood Primary School
St Alban's RC Primary School
St Bernadettes Primary School
St Cadoc's Catholic Primary
St Cuthbert's RC Primary
St David's C/W Primary School
St Fagans Church In Wales
St Francis RC Primary School
St John Lloyd
St Joseph's RC Primary School
St Mary The Virgin C/W Primary School
St Mary's RC Primary School
St Mellons Church In Wales Primary
St Monicas C/W Primary School
St Patrick's RC School
St Paul's C/W Primary School
St Peter's Primary School
St Philip Evans Primary School
Stacey Primary School

If the name of your School starts with T to Y | Os yw enw eich ysgol yn dechrau gyda T i Y ...

 

 

Mae dechrau eich e-Arolwg Caerdydd sy’n Dda i Blant yn hawdd

 

Starting your Child Friendly Cardiff eSurvey is easy

Cliciwch ar enw eich ysgol isod, wedyn dilynwch y cyfarwyddiadau syml i fynd i’ch e-Arolwg. Gallwch ddewis gwneud yr e-Arolwg yn Gymraeg neu yn Saesneg trwy ddewis o’r gwymplen ar ben y dudalen ar ochr dde y sgrin.  Diolch am gymryd rhan!

 

Just click on the name of your school below, then follow the simple instructions to take you to your eSurvey. You can choose whether to access your eSurvey in Welsh or English by selecting from the drop down list in the top right hand corner of the screen. Thanks for taking part!

 

Thornhill Primary School
Tongwynlais Primary School
Ton-yr-Ywen Primary School
Tredegarville C/W Primary
Trelai Primary School
Trowbridge Primary
Whitchurch Primary
Willowbrook Primary School
Windsor Clive Primary

Y G G Gwaelod Y Garth
Ysgol Bro Eirwg
Ysgol Glan Ceubal
Ysgol Glan Morfa
Ysgol Gymraeg Coed Y Gof
Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
Ysgol Gymraeg Nant Caerau
Ysgol Gymraeg Pwll Coch
Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadryad
Ysgol Gynradd Gymraeg Pen-Y-Groes
Ysgol Mynydd Bychan
Ysgol Pen Y Pil
Ysgol Pencae
Ysgol Treganna
Ysgol Y Berllan Deg
Ysgol Y Wern

And some services to advise or support children or young people | A rhai gwasanaeth i gynghori a chefnogi plant neu bobl ifanc

Meic Cymru yw’r gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru.  O ddysgu am yr hyn sy’n digwydd yn eich ardal leol i helpu i ddelio gyda sefyllfa anodd.

Meic Cymru is the helpline service for children and young people up to the age of 25 in Wales. From finding out what’s going on in your local area to help dealing with a tricky situation.

  • Chat online/ Sgwrs ar-lein: www.meiccymru.org 
  • Text/ Testun: 84001
  • Freephone/ Rhadffon: 08088023456 

 

 Cardiff Family Advice and Support/ Cyngor a chymorth i deuluoedd Caerdydd: Freephone | Rhadffon 03000133133

  Mae’r hyb hwn wedi’i greu gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc. Mae’n cynnig gwybodaeth am a chysylltiadau â gwasanaethau mewn perthynas â’ch iechyd a’ch lles emosiynol.

This hub has been created by young people, it provides information and links to services in relation to your emotional health and wellbeing www.MindHub.wales